KVKK ve Genel Bilgilendirme

Limon Dijital Web Teknolojileri, özel hayata saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVK Kanunu’) (KVKK olarak anılacaktır.) şirketimiz tarafından işlenmektedir. KVKK kişisel veri sahiplerinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi alma, bu verilere erişme, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını öğrenmek ve bu verilerin düzeltilmesi veyahutta silinmesini talep etme oluşturma hakkı tanımıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Limon Dijital, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Limon Dijital’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Noter aracılığı ile,
  • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
  • Limon Dijital’e bildirmiş olduğu kayıtlı e-mail adresiyle, Limon Dijital kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Limon Dijital, ilgili veri sahibinden ilave bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltilebilir.